Tesis kurulacak yerin, iklim şartları ve toprak özellikleri yönünden zeytin yetiştiriciliğine uygun olması gerekir. Bu nedenle, yıl içindeki sıcaklığın –(eksi) 7 °C’nin altına düşmediği ve 40 °C‘nin üstüne çıkmadığı yerler yeni tesis için tercih edilmelidir. Ayrıca, tesis yeri yeterli bir kök gelişimi için en az 1 m. derinlikte toprağa sahip olması uygun olacaktır. Yeterli toprağın bulunmadığı yerlerde kök gelişimini ve beslenmeyi destekleyici ilave tedbirlerin gerekeceği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, tesisin kurulacağı toprağın diğer özelliklerinin de zeytin yetiştiriciliğine uygun olması gerekir. Eğer uygun değilse tesiste yetiştirilecek ağaçların gelişmesi ve verimliliği olumsuz etkilenir. Bu nedenle, tesis kurulacak arazideki 3 derinlik seviyesinden (0-30 cm, 30-60 cm. ve 60-90 cm) toprak örneği alınarak analiz ettirilir. Bu yapılan toprak analizi ile fidan dikimi gübrelemesi (temel gübreleme) için gerekli gübre çeşidi ve miktarı da tespit edilebilir.

Sipariş